• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.JPG
 • 7.jpg
 • 8.JPG
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Відділ "Право"

 

НАЙПРЕСТИЖНІША ПРОФЕСІЯ


Професія юриста – одна з найдавніших у суспільстві.

Слово «юрист» латинського походження, а в літературній українській мові існує ще й слово «правник». Ці поняття характеризують особу юриста як фахівця-правознавця.

Юристом може бути тільки людина, яка відчуває покликання до цього нелегкого роду діяльності, адже тут на терези кладуться людські долі. Юрист має любити свою професію, бути захоплений нею, мати нахил до роботи працювати з людьми. Тому юрист повинен бути ще й психологом. Незважаючи на особу співрозмовника, юрист повинен знайти до нього підхід і найголовніше - допомогти. Юрист - це професіонал, який має фундаментальні правові знання, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав та законних інтересів громадян.

Професія юриста як своєрідний вид соціальної діяльності виділяється серед інших цілим рядом специфічних властивостей, зумовлених тією роллю, яку відіграють право і законність у житті суспільства. Охорона прав і законних інтересів громадян, безкомпромісна боротьба з порушеннями, висококваліфіковане розв’язання різноманітних юридичних проблем є змістом повсякденної діяльності юристів, їх професійним обов’язком.

Саме юристи; які мають7 ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей, наділені владними повноваженнями і здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку в державі. Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадського обов’язку ставить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей. В першу чергу юрист має глибоко усвідомити, що свою місію він виконує будучи наділений високою довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорисливість, об’єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до самовдосконалення повинні бути невід’ємними рисами його характеру.

Професійна підготовка юристів, які найтісніше взаємодіють із різними верствами населення, є однією з пріоритетніших функцій, враховуючи сучасні вимоги, що висуває суспільство до цієї категорії фахівців.

Пошук шляхів удосконалення системи підготовки зазначених кадрів на даний час є актуальним питанням. Глобалізаційні процеси сучасності неминуче зумовлюють потребу вивчення найкращих стандартів освіти і викладання у сфері підготовки майбутніх правників.

Швидкість, з якою змінюються соціальні вимоги, вимагає нових інструментів для налаштування, аналізу, управління та оцінки підготовки юридичних кадрів.

Акцент переноситься з традиційного навчання, як передачі інформації на процес, при якому викладач надає студенту допомогу в здобутті, осмисленні інформації, формуванні та застосуванні певних компетенцій. Саме компетентність є тим індикатором, що дозволяє визначити готовність студента-випускника до життя, його подальшого розвитку й до активної участі в житті суспільства. Важливими нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, але й бути готовим змінюватися до нових потреб ринку праці, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися упродовж життя.

ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ВІДДІЛУ

Відділ «Право» у коледжі Подільського ДАТУ створений в 1992 році. З 1995 року відкрито набір за заочною формою навчання.

З моменту заснування і до липня 2010 року відділ очолював Занадрук Петро Іванович. Неоціненний досвід в організації навчального процесу і життя відділу він передавав своїм наступникам. З квітня 2011 р. завідувачем відділу працював Циганюк Микола Іванович. З вересня 2014 року завідувачем відділу працює Лінник Наталія Василівна, кандидат юридичних наук.

За цей  період отримали дипломи молодшого спеціаліста – юриста більше тисячі випускників, третина з них — дипломи з відзнакою. Майже всі випускники після закінчення  навчального закладу продовжують освіту в престижних навчальних закладах. України III-I рівнів акредитації на юридичних – факультетах.

Випускники - правознавці працюють в Хмельницькій, Тернопільській , Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та інших областях, в м. Києві. Працюють суддями, прокурорами, адвокатами, керівниками управлінь юстиції та їх відділів, помічниками суддів та секретарями в судах, спеціалістами юридичних служб міськвиконкомів та райдержадміністрацій, у державній виконавчій службі, у пенсійному фонді та страхових компаніях, у фіскальній та митній службі, в органах внутрішніх справ та в бізнесових структурах, а також викладачами юридичних дисциплін в коледжі ПДАТУ.

Історія відділу продовжується!