• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.JPG
 • 7.jpg
 • 8.JPG
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Інформація для оприлюднення

Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації. Надання публічної інформації Коледж ППДАТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
 3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 1. Від фізичної особи (зразок)
 2. Від юридичної особи (зразок)
 3. Від об’єднань громадян (зразок)
 4. Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок)

 1. Тел.: (03849) 2-11-21;
 2. Поштова адреса: 32300 Україна, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки 95, Коледж Подільського ДАТУ (на конверті вказувати Публічна інформація).
 3. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Наказ про створення відокремленого структурного підрозділу
 2. Положення про відокремлений структурний підрозділ)
 3. Наказ про призначення керівника відокремленого структурного підрозділу
 4. Довіреність, на підставі якої діє керівник відокремленого структурного підрозділу
 5. Ліцензії
 6. Сертифікат акредитації навчального закладу
 7. Сертифікати акредитації напрямів підготовки та спеціальностей (старі коди)
 8. Сертифікати акредитації напрямів підготовки та спеціальностей (нові коди)
 9. Свідоцтва атестації професій
 10. Колективний договір
 11. Правила внутрішнього розпорядку Коледжі ПДАТУ
 12. Положення про організацію освітнього процесу у Коледжі ПДАТУ
 13. Положення про педагогічну раду Коледжу ПДАТУ
 14. Положення про адміністративну раду Коледжу ПДАТУ
 15. Положення про методичну раду Коледжу ПДАТУ
 16. Положення про академічну доброчесність у Коледжу ПДАТУ
 17. Положення про студентську раду Коледжу ПДАТУ
 18. Положення про стипендіальну комісію у Коледжі ПДАТУ
 19. Положення про порядок призначення і виплату стипендій у Коледжі ПДАТУ
 20. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Коледжі ПДАТУ
 21. Положення про проведення практики студентів у Коледжі ПДАТУ
 22. Положення про Приймальну комісію Коледжу ПДАТУ
 23. Положення про атестацію педагогічних працівників Коледжу ПДАТУ
 24. Положення про відділення Коледжу ПДАТУ
 25. Положення про заочну форму навчання у Коледжі ПДАТУ
 26. Положення про циклову комісію Коледжу ПДАТУ
 27. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Коледжі ПДАТУ
 28. Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Коледжу ПДАТУ
 29. Положення про студентський гуртожиток Коледжу ПДАТУ
 30. Положення про центр розвитку кар'єри Коледжу ПДАТУ
 31. Про затвердження плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу у Коледжі ПДАТУ
 32. Витяг з ЄДР (про відокремлений підрозділ юридичної особи)
 33. Документи, що засвідчують право власності на майно
 34. Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази вимогам правил пожежної безпеки
 35. Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази нормам з охорони праці
 36. Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам
 37. Документи про придатність приміщень закладу до експлуатації
 38. Затверджена форма документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них
 39. Підсумки навчально-методичної, виховної та господарської діяльності Коледжу ПДАТУ за 2018-2019 навчальний рік
 40. План актової зали

 1. Штатний розпис
 2. Комітет з конкурсних торгів
 3. Звіт 2-3 нк Денна
 4. Звіт 2-3 нк Заочна
 5. Річний звіт