imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Шановні абітурієнти! Для участі у вступній кампанії 2018 наявність паспорта або ID карти обов'язкова !!!

.

Ми у соцмережах

  

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в Twitter

Погода

Лінник Наталя Василівна

народилась – 29 травня 1979 року у м. Дунаївці.

 

В 1999 році закінчила технікум Подільського державного аграрно-технічного університету з відзнакою. З 2000р. по 2001р. працювала юрисконсультом в сільськогосподарському ТОВ « Агрофірма «Козацька долина». В 1999  році вступила в Міжрегіональну академію управління персоналом,а в 2002 році закінчила вищезазначений заклад з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. З 2001 року працювала викладачем юридичних дисциплін відділу «Правознавство» коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.  З 2004-2008 роки аспірантка Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2009 по 2010р здобувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права Національної Академії Наук України. З вересня 2010 року по березень 2011 року займала посаду завідувача відділу «Правознавство» коледжу Подільського ДАТУ. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини» в Національному Університеті «Одеська юридична академія» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності – міжнародне право. З 2015 року завідувач відділом правознавства коледжу ПДАТУ.

Науковий доробок:  зробила великий внесок в тему права дитини, за що неодноразово нагороджувалася: подяка  та грамотами за активну участь в організації та проведенні I Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Досвід співпраці державних, недержавних та муніципальних організацій у вирішенні питань захисту дітей» (2008р.); II Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Законодавчі, адміністративні, соціальні і просвітні заходи щодо захисту дітей від жорсткого поводження з ними» (2009р.); III Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Соціально-правові і соціально-педагогічні основи подолання дитячої бездоглядності» (2010р.). Автор понад 40 наукових праць з проблем захисту прав дитини, як на вітчизняному таки на міжнародному рівні. В 2013 році підготувала та вийшла друком монографія на тему: «Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини».

Перелік наукових праць:

 1. Лінник Н.В. Відповідальність держав за порушення прав дитини /Н.В. Лінник// Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.- К. :  Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.- 2005.- Вип. 28. – С. 554-558.
 2. Лінник Н.В. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства / Н.В. Лінник // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2006. – Вип. 2. – С. 41-45.
 3. Лінник Н. В. Відповідальність держав за порушення житлових та майнових прав дитини / Лінник Н.В. // Часопис Київського університету права. – 2007. - №1. – С. 176-181.
 4. Лінник Н. В. Відповідальність держав за виконання зобов’язань щодо захисту дітей від експлуатація (питання реалізації кримінальної політики) / Н.В. Лінник // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – Вип. 12. – С. 20-25.
 5. Лінник Н.В. Поняття та структура економічних прав дитини   / Н.В. Лінник // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 57. – С.120-126.
 6. Лінник Н.В. Становлення міжнародно – правового захисту економічних прав дитини / Н.В. Лінник // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Вип. 40. - ,О.: фенікс, 2010. – С.357-367.
 7. Лінник Н.В. Про деякі аспекти примусової дитячої праці в Україні / Лінник Н.В. // Права дитини в сучасній Україні : стан, проблеми та перспективи : зб. Матеріалів науково-практ. конференції до Дня прав людини. – Кам’янець – Подільський, – Вип. 1. – С. 97 - 109.
 8. Лінник Н. В. Відповідальність держав за порушення прав дитини / Н.В. Лінник // Збірник матеріалів науково – практичної конференції до дня  прав людини на тему «Права дитини в сучасній Україні : стан, проблеми, перспективи». – Кам’ янець – Подільський, 2007. – Вип. 2. – С. 24-29.
 9. Лінник Н. В. Гарантії дотримання Україною прав і свобод дитини, що визначені в міжнародних актах, по яких є зобов’язання держави/Н.В. Лінник// Міжнародна науково-практична конференція. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Серія «Соціально-педадогічна». – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 9. – С.27-40.
 10. Лінник Н. В. Міжнародно - правові аспекти боротьби з дитячою бездоглядністю та безпритульністю / Н. В. Лінник // Наукові читання, присв’ячені пам’яті В. М. Корецького : збірник наукових праць. – К., 2010.- Вип. 3. – С. 284-291.
 11. Лінник Н. В. Jus Coges та права дитини / Лінник Н.В. // міжнародні читання, присв’ячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського : матеріали міжнародної конференції. – О., 2010. – С.95-100.
 12. Лінник Н.В. Реалізація права дитини бути почутою / Н.В. Лінник // Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. Всеукр. наук. – прак. конф / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Чернецька О.В. та інші]. – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. – С.272-277 .
 13. Лінник Н.В. Правове регулювання охорони праці неповнолітньої молоді за національним законодавством / Н.В.Лінник // Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. Всеукр. наук. – прак. конф / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інші]. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – С.143-149.                                   
 14. Лінник Н.В. Право дитини на охорону здоров’я як особисте немайнове право / Н.В. Лінник // Законодавство України: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інші]. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – С.72-76.
 15. Лінник Н.В. Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини: монографія / Н.В.Лінник. – Одеса: Фенікс, 2013. – 176с. (Серія «Міжнародне право»).