Матеріально-технічна база коледжу
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • sla5.jpg
 • slay1.jpg
 • slay2.JPG
 • slay3.JPG
 • slay7.jpg
 • slay8.jpg
 • slay9.jpg
 • slay10.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Погода

Матеріально-технічна база коледжу

Сучасна, оновлена навчально-матеріальна база коледжу забезпечує належний рівень організації освітнього процесу. У розпорядженні студентської молоді є три багатоповерхові навчальні корпуси загальною площею 12 062 кв. м, корисною на одного студента – 12,4 кв.м, 32 кабінети, 43 лабораторії, виробничі майстерні, ветеринарна навчальна клініка та юридична навчальна консультація. 
Коледж має 4 комп’ютерні класи, функціонування яких дозволяє впроваджувати в навчально-виховний процес новітні педагогічні технології та науково-методичнідосягнення, широко використовувати нову систему інформаційного забезпечення освіти та трансконтинентальну мережу Інтернет.
У комп’ютерних класах активно практикується проведення нестандартних занять-презентацій, бінарних занять, занять-досліджень з використанням комп'ютерних моделей, під час яких застосовуються різноманітні педагогічні програмні засоби: інформаційні, розрахункові, контролюючі, експериментально-дослідницькі, інтерактивні програми-демонстрації, комплексні програми. Майбутні фахівці зацікавлено вивчають можливості спеціалізованих прикладних програм, що значно підвищує рівень їх освіченості, компетентності та професійних знань. У позааудиторний час студенти беруть участь у телекомунікаційних проектах, дистанційних олімпіадах, відвідують заняття факультативних курсів, комп'ютерних клубів, гуртків.
Центром інформаційного та культурно-просвітницького забезпечення освітньої діяльності є бібліотека коледжу, яка має абонемент, читальний зал на 100 місць і книгосховище загальною площею 450 кв.м. Книжковий фонд налічує понад 50 тис. примірників літератури, створюється база джерел інформації на електронних носіях.
Працівники бібліотеки та читального залу формують у студентів навички роботи з науковою літературою і періодичними виданнями, ознайомлюють з довідково-бібліографічним апаратом, допомагають студентам під час підготовки до занять та в науково-пошуковій роботі.
За допомогою комп’ютерної техніки, встановленої в бібліотеці, користувачі можуть швидко і зручно отримувати необхідну інформацію. У бібліотеці систематично організовуються комплексні книжково-інформаційні виставки, презентації нової наукової літератури та проектів, конференції, літературні читання, круглі столи, семінари, виставки художніх творів і плакатів, зустрічі в рамках ознайомчо-культурних візитів. До цієї роботи активно долучаються всі студенти та педагоги коледжу.
У позанавчальний час студенти мають змогу цікаво і змістовно відповідно до своїх інтересів та уподобань провести дозвілля. В актовій залі на 800 місць відбуваються заходи з нагоди відзначення державних національних свят, знаменних і пам’ятних дат, інформаційні трибуни, організовуються виступи професіональних мистецьких колективів, шоу-програми, творчі конкурси та фестивалі. 
Тут шліфують свою сценічну майстерність юні таланти – учасники гуртків та клубів за інтересами, хорового колективу, вокальних гуртів, літературно-драматичної і танцювальної студій, музично-інструментального ансамблю. 
У коледжі функціонує фізкультурно-оздоровчий комплекс загальною площею 2570 кв.м (великий і малий спортивні зали, п’ять ігрових майданчиків, легкоатлетичний сектор). Це улюблене місце студентів, де під час занять із фізичного виховання молодь самовдосконалюється і гартується фізично. Змістовно, із користю для здоров’я юнаки та дівчата, займаючись у різноманітних спортивних секціях, проводять тут і свій вільний час.
З метою збереження фізичного та психічного здоров’я викладачів і студентів у навчальному закладі створено кабінет психологічного розвантаження. Тут можна пройти сеанси релаксації, набути навичок безконфліктного спілкування, отримати кваліфіковану відповідь на питання, як краще адаптуватися до нової соціальної ролі студента, умов навчання в коледжі, вирішити проблеми особистісного характеру і взаємин у студентському та педагогічному колективах. 
Для оптимальної організації життєдіяльності студентської молоді в коледжі створено всі соціально-побутові умови: до послуг студентів – 2 гуртожитки на 600 місць, що дозволяє повністю забезпечити потребу у проживанні, медичний пункт, студентська їдальня та буфет загальною площею 900 мІ на 150 місць. 

Спортивний комплекс обладнаний усім необхідним інвентарем та тренажерами; це створює відповідні безпечні умови для проведення навчальних занять, спортиво-оздоровчої та спортивно-масової роботи, міжвузівських всеукраїнських змагань та ігор з різних видів спорту.
Досвідчений практичний психолог уміє підібрати потрібні слова, підтримати, проконсультувати, дати щиру пораду, допомогти.