Нормативно-правове забезпечення

Положення про психологічну службу

 

 

Нормативно-правове забезпечення

 

• Конституція України

• Етичний кодекс товариства психологів України.

• Закон України «Про загальну середню освіту»

• Закон України «Про освіту»

• Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. №127)

• Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти (наказ    Міністерства освіти  України від 19.10.2001 р. №691)

• Конвенція ООН про права дитини (1991 рік)

• Закон України «Про охорону дитинства» (2001 рік)

• Про внесення змін до «Положення про психологічну службу системи освіти України» (наказ Міністерства освіти України від 07.06.2001 р. №439).

• Матеріали, щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 20, 2000р.)