• 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • sla5.jpg
 • slay1.jpg
 • slay2.JPG
 • slay3.JPG
 • slay7.jpg
 • slay8.jpg
 • slay9.jpg
 • slay10.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Погода

Навчання – це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням.

Навчання – це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням.

                                                 Сухомлинський В.О.

 

Навчально-виховна робота у  Коледжі Подільського ДАТУ є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому,  моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти.

Основними завданнями навчально-виховної роботи є:

 • різнобічний розвиток індивідуальності студента на основі виявлення його задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

 - збереження i зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців;

 • формування студента як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у різних життєвих ситуаціях;
 • організація дозвілля вихованців, пошук нових його форм;
 • контроль та корегування студентського самоврядування та ін.

Під час організації навчально-виховної роботи особливу увагу звертаємо на створення чіткої навчально-виховної системи, яка б забезпечувала безперервність виховання, створення і збагачення традицій закладу, різнобічну соціально значиму діяльність, організацію змістовного дозвілля, індивідуальний підхід до роботи зі студентами, ранню профілактичну роботу щодо попередження асоціальної поведінки студентської молоді, сучасну психолого-педагогічну та методичну підготовку викладацького складу до здійснення навчально-виховної роботи. 

 З метою ефективної реалізації навчально-виховної роботи колектив творчо підходить до вибору форм як занять виховних заходів так і дбає про їх різноманітність, ефективність, цікавість та актуальність. Застосовуються різноманітні форми навчально-виховної роботи: планові заходи циклових комісій, виховні заходи різного спрямування, інтелектуальні ігри та конкурси, зустрічі з цікавими особистостями. Студенти коледжу залучені  до участі у різногалузевих конкурсах, в обласних спортивних змаганнях між студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, в предметних коледжівських, міських, регіональних олімпіадах, де студенти коледжу не одноразово здобували перемогу в різних номінаціях, студентських  науково-практичних конференціях, всеукраїнських науково-практичних конференціях, міжнародних науково-практичних конференціях,  присвячених  проблемам та перспективам  розвитку законодавства України.    

У коледжі функціонує юридична клініка, метою якої  є впровадження в   навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Таким чином студенти коледжу мають можливість в повному обсязі проявити себе як хороший студент, творча особистість, інтелектуальна одиниця суспільства та всебічно розвинений громадянин України.