• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • sla5.jpg
 • slay1.jpg
 • slay2.JPG
 • slay3.JPG
 • slay4.JPG
 • slay7.jpg
 • slay8.jpg
 • slay9.jpg
 • slay10.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Погода

Інформація для оприлюднення

Коледж Подільського державного аграрно – технічного університету

 І рівень акредитації

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

(серія АЕ №636463, дата видачі 10.06.2015 р.).

Доступ до публічної інформації.

Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації Коледж ППДАТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
Від фізичної особи (зразок);
Від юридичної особи (зразок);
Від об’єднань громадян (зразок);
Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).


Поштова адреса

 

32300
Україна, Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 95
Коледж Подільського ДАТУ
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

 

Тел.: (03849) 2-11-21, факс. (03849) 2-39-21
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

План актової зали

 

Інформація для оприлюднення та дозвільна документація

Дозвільна документація

Наказ про створення відокремленого структурного підрозділу

Положення про відокремлений структурний підрозділ

Наказ про призначення керівника відокремленого структурного підрозділу

Довіреність, на підставі якої діє керівник відокремленого структурного підрозділу

Ліцензії

Сертифікат акредитації навчального закладу

Сертифікати акредитації напрямів підготовки та спеціальностей (старі коди)

Сертифікати акредитації напрямів підготовки та спеціальностей (нові коди)

Свідоцтва атестації професій

 

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

Положення про організацію освітнього процесу у Коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету

• Положення про педагогічну раду Коледжу ПДАТУ

• Положення про адміністративну раду Коледжу ПДАТУ

• Положення про методичну раду Коледжу ПДАТУ

• Положення про академічну доброчесність у Коледжу ПДАТУ

Положення про студентську раду Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

• Положення про стипендіальну комісію у коледжі ПДАТУ

•  Положення про порядок призначення і виплату стипендій у коледжі ПДАТУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про проведення практики студентів у Коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету

Положення про Приймальну комісію Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

Положення про атестацію педагогічних працівників Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

• Положення про відділення Коледжу ПДАТУ

• Положення про циклову комісію Коледжу ПДАТУ

• Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Коледжі ПДАТУ

 

 

Витяг з ЄДР (про відокремлений підрозділ юридичної особи)

Витяг (Довідка) з ЄДРПОУ

Документи, що засвідчують право власності на майно

Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази вимогам правил пожежної безпеки

Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази нормам з охорони праці

Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам

Документи про придатність приміщень закладу до експлуатації

Звіт 2-3 нк Денна  

Звіт 2-3 нк Заочна

Затверджена форма документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них

 • Підсумки навчально-методичної, виховної та господарської діяльності Коледжу ПДАТУ за 2017-2018 навчальний рік

Інформація для оприлюднення

Кошторис на 2017

Кошторис стипендія на 2017

План використання коштів ч.1 на 2017

План використання коштів ч.2 на 2017

Звіт про використання коштів 2016 р

Річний план закупівель на 2017 рік

Звіт про фінансову діяльність за 2017 рік

Річний план закупівель на 2018 рік

Штатний розпис

Комітет з конкурсних торгів

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі

 

2018

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про власні надходження

Звіт про заборгованість

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Кошти загального фонду

Надходження коштів та використання

Плата за послуги

Річний звіт